Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling bij Tilman

Tilman stelt dagelijks alles in het werk om de impact op het milieu te verminderen en probeert bij te dragen tot het welzijn van anderen.

Binnen het bedrijf is een uitgebreid plan inzake duurzame ontwikkeling opgezet.
Op milieuvlak:

  • Een onderdeel "energie" gaat over de vermindering van het verbruik en het zoeken naar 'schone' energiebronnen, zowel in de gebouwen als tijdens verplaatsingen. Zo is het de bedoeling om fotovoltaïsche panelen te plaatsen die de hernieuwbare zonne-energie opvangen en omzetten in elektriciteit. De aandacht gaat ook uit naar het mobiliteitsbeleid, zowel op het vlak van de keuze van brandstoffen als bij de eigenlijke organisatie van het vervoer.
  • Een tweede deel gaat over afval; het wordt gesorteerd en de hoeveelheid ervan is gedaald.
  • Tot slot wordt natuurlijk ook water, dat zo kostbaar is in het leven, in de kijker gezet. De bedoeling van Tilman is om het regenwater te recupereren en het onder meer te gebruiken in de toiletten en voor de schoonmaak.

Naast de milieuaspecten is ook het welzijn belangrijk.

  • Het welzijn van de consumenten is van essentieel belang. Het vakmanschap van Tilman steunt op het voortdurend streven naar dit welzijn, door de aard van zijn producten en de kwaliteit van zijn bereidingen.
  • Het welzijn van het personeel is ook een prioriteit. Het plan " duurzame ontwikkeling " omvat verschillende maatregelen in die richting, onder meer de oprichting van discussiegroepen.
  • Tot slot steunt Tilman de Damiaanactie, want een slechte gezondheid staat in sommige gevallen elke vorm van economische ontwikkeling in de weg. Doordat melaatsen en tuberculosepatiënten worden geholpen en verzorgd, kunnen zij opnieuw een plaats innemen op de arbeidsmarkt, waardoor hun levensstandaard zal verbeteren. Met het geld dat zij verdienen kunnen zij hun kinderen naar school laten gaan, anders gezegd, kunnen zij een toekomst bieden aan hun kinderen.

De bedoeling van dit plan is natuurlijk dat het wordt uitgebreid, Tilman zal er zich verder op toeleggen. Maar het belangrijkste is om naar de toekomst te kijken!